EFS-basar på Hagaberg lördag 16 mars

Välkommen till basar på Hagabergs folkhögskola lördag 25 mars kl 11.30–15.00. Alla intäkter går oavkortat till EFS projekt i Etiopien.