Finansiera dina studier

Så här kan du finansiera dina studier

CSN

Du kan ansöka om att få studiemedel från CSN. Hur mycket du får beror på din ålder och utbildningsbakgrund. CSN är tidsbegränsat, så det är viktigt att du har koll på att ditt CSN kommer räcka hela din studietid.
Kontakta CSN för att få veta mer om summor och för att få hjälp med ansökan: www.csn.se. Ansök gärna minst fyra veckor innan du påbörjar dina studier eftersom CSN kan ta lång tid på sig med besked.


Läs mer om studiestöd på sidan folkhogskola.nu

Studieekonomi på Allmän kurs

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är en speciell variant av studiemedel från CSN. Det är ett extra högt bidrag utan möjlighet till lån. Studiestartsstödet riktar sig till dig som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen. Du kan få stödet för max 50 veckor vid heltidsstudier. Du måste också uppfylla kraven

  • Vara mellan 25 och 60 år gammal,
  • inte haft studiemedel från CSN de senaste tre åren,
  • uppfylla ett särskilt inskrivningskrav från Arbetsförmedlingen,
  • inte ha läst färdigt gymnasiet.

Mer information hittar du på CSNs hemsida

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är en ersättning som du kan få från Försäkringskassan om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen betalas ut endast till dig som är mellan 19 och 29 år gammal. För att ställa frågor om du kan vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan du kontakta Försäkringskassan. 

Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida

Aktivitetsstöd

Du kan kontakta Arbetsförmedlingen för att fråga om du kan få studera Allmän kurs med aktivitetsstöd.

Mer information kan du läsa på Arbetsförmedlingens hemsida

Försörjningsstöd

Du kan kontakta socialtjänsten för att fråga om du kan få studera på Allmän kurs med försörjningsstöd.