Hagabergshallen

Hagabergshallen är vår största lokal med plats för upp till 200 personer. Här finns bra ljud- och ljusanläggning och en scen med flygel. Hallen går att dela av.

Hagabergshallen är vår största lokal med plats för upp till 200 personer. Lokalen har en fönsterfasad mot gräsyta, vilket ger en härlig rymd och känsla.

I den främre delen finns en scen och en flygel. Hagabergshallen går att hyra i sin helhet eller delad i hälften, då den enkelt kan delas av med en blockvägg.

Hagabergshallen går också att ljud- och ljussätta mer professionellt för konserter, föredrag och liknande.

Olika möbleringar ger olika antal sittande. Här är några exempel.

  • Öar/fiskben/skolrader: 80 personer (halv sal), 120 personer (hel sal)
  • Biosittning (endast stolar): 150 personer (halv sal), 200 personer (hel sal)
sv_SESvenska