Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs är en distansutbildning på deltid. Kursen behandlar kristen tro och liv. Du som funderar över en framtid inom kyrkan är också välkommen!

Vill du fördjupa din kristna tro och möta andra i samtal och reflektion? Då ska du söka till Kyrkans grundkurs – en distanskurs på halvfart med närträffar!

Kapellet på Hagaberg sett inifrån.
kapellet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att reflektera kring och samtala över tro och liv utifrån ett kristet perspektiv. Men du som vill pröva din kallelse och fundera över din framtid inom kyrkan är också välkommen.

Kursen syftar till att ge förberedelse för arbete inom kyrkan, fortbildning för den som redan arbetar inom kyrkan, samt hjälp till reflektion och bearbetning till den som önskar bearbeta frågor om tro, andlighet och liv.

Kursupplägg

Studierna sker på distans med närträffar på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. På träffarna ger kursen möjlighet till gemenskap och intressanta samtal. I en grupp på 20-25 personer får du fördjupade kunskaper om tro, Bibeln och kyrkan.

Kursen motsvarar halvtidsstudier. Mellan träffarna får du uppgifter och kommunicerar på distans. Kyrkans grundkurs är en folkhögskolekurs och del av Hagaberg. Den sker i samarbete med Strängnäs stift.

Vem kan söka kursen?

Utbildningen är tänkt till dig som vill ha:

  • Tillfälle att reflektera över din egen tro och ditt eget liv.
  • Tid och möjlighet att reflektera över din framtid inom kyrkan.
  • Möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom bibelkunskap, troslära, kyrkokunskap, själavård och gudstjänstliv.
  • Kunskap om de utbildningsvägar som finns för olika yrken inom kyrkan.
  • Tillfälle till gemenskap, intressanta samtal och möten mellan människor.

Kursstart

Nästa kursstart är januari 2025 och pågår till december. Vi träffas fysiskt genom närträffar på Hagabergs folkhögskola, ungefär en gång per månad. Resten av tiden sker studierna genom tät kommunikation via Google Workspace for Education.

Närträffar

När är träffarna?

Här får vi chansen att mötas och samtala under kursen. Träffarna sker månadsvis (med undantag för sommaren) och pågår torsdag–lördag.

JANFEBMARSAPRILMAJAUGSEPOKTNOVDEC
23-2520-2220-2224-2622-2421-2318-2016-1813-154-6
Träffarna 2025

Studietakten är 50%. Det är viktigt att du har möjlighet att avsätta motsvarande tid under studietiden för att hinna, orka med och finna det intressant, lustfyllt och lärande.

Utbildningens form

Under kursen studerar vi Bibeln och Psalmboken, men använder oss också av böcker, film, artiklar och hemsidor. Vi utgår så mycket som möjligt från konkreta händelser och verkliga ”case” och inspireras av den ignatianska andliga vägledningstraditionen. Delar av materialet bearbetas under närträffarna på Hagaberg. Andra delar av kursinnehållet läses på egen hand och diskuteras via vår digitala kanal eller i möten med den lokala församlingen. Efter genomgången kurs får du ett intyg på att du har gått kursen.

Kursinnehåll

Kyrkans grundkurs kursinnehåll