Livskunskap

Vi tror att studier på folkhögskola kan fungera som återhämtning från utbrändhet och psykisk ohälsa. Här får du möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö!

Kan studier på folkhögskola fungera som återhämtning från utbrändhet, depression och annan psykisk ohälsa? Ja – enligt vår erfarenhet!

Deltagare vid grind med skylt som har texten "Sinnenas trädgård".

På Livskunskapskurserna får du möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa och är i yrkesaktiv ålder. Undervisningen är på deltid och i liten klass utan prestationskrav i form av prov och betyg. Det finns möjlighet att studera längre än en termin. Våra kursdeltagare har olika utbildningsbakgrund men ett gemensamt mål – att använda studierna som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa.

Kurserna innebär en unik chans för dig att få prova på folkhögskola tillsammans med människor med liknande livserfarenheter. Efter avslutad kurs fortsätter många att studera vidare eller går ut i arbetslivet. Vill du fortsätta studera på Hagaberg så finns möjlighet att gå vidare på Allmän kurs där du kan få behörighet för högskolestudier.

Det här kan kursen ge dig

Livskunskapskursernas målsättning är att ge dig möjlighet till

  • återhämtning i en kreativ miljö
  • ökad social kompetens
  • lust att söka kunskap
  • uttrycka din kreativitet
  • bättre självförtroende och självkänsla
  • större motivation att gå vidare.

Besök oss på en infodag

Varje termin hålls en infodag där du kan besöka oss i en öppet-hus-miljö och få reda på mer om utbildningen. Nästa infodag är måndag 22 april kl. 9.30–12.00.

Livskunskapskurserna välkomnar till infodag måndag 22 april kl. 09.30–12.00. Föranmäl gärna ditt besök till emil.olsson@hagaberg.org.

Välj bland två inriktningar

Utbildningen har två inriktningar, Livskunskapskursen med blandade ämnen samt Skaparkursen med fokus på skapande.

Livskunskap (Lk, 75 % studietakt)

3 dagar per vecka. Grupparbeten och diskussioner som främjar socialt samspel. Enskilda arbetsuppgifter som stimulerar egen kreativitet och förmåga.

Skaparkurs (Lks, 50 % studietakt)

2 dagar per vecka.  Här används skapandet som redskap för återhämtning. Vår gemensamma nämnare är det friska – det som ger lust att skapa och vara kreativ.

Läs mer om kursinnehållet på de båda kurserna.