Livskunskap

Vi tror att studier på folkhögskola kan fungera som återhämtning från utbrändhet och psykisk ohälsa. Här finns möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö!

Kan studier på folkhögskola fungera som återhämtning från utbrändhet, depression och annan psykisk ohälsa? Ja, på Hagabergs folkhögskola finns möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö.

Deltagare vid grind med skylt som har texten "Sinnenas trädgård".

Livskunskapskurserna vänder sig i första hand till personer i yrkesverksam ålder. Undervisningen sker på deltid och i liten klass utan prestationskrav i form av prov och betyg. Möjlighet finns att gå flera terminer. Kursdeltagarna har olika utbildningsbakgrund men ett gemensamt mål – att använda studierna som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa.

Kurserna innebär en unik chans att få pröva på folkhögskola tillsammans med människor med liknande livserfarenhet. Efter avslutad kurs fortsätter många att studera vidare eller går ut i arbetslivet. Möjlighet finns att gå vidare till skolans allmänna kurser där behörighet för högskolestudier kan erhållas.

Målsättning

Livskunskapskursernas målsättning är att ge möjlighet till:

  • Återhämtning i en kreativ miljö.
  • Ökad social kompetens.
  • Lust att söka kunskap.
  • Uttryck för kreativitet.
  • Stärkt självförtroende och självkänsla.
  • Stärkt motivation att gå vidare.

Infodag

Affisch för livskunskapskursernas infodag 27 april 2022
Klicka för att visa affischen i NY FLIK

Varje termin hålls en infodag där man kan besöka oss och få reda på mer om utbildningen. Infodag våren 2022 sker onsdag 27 april kl. 9.30-12.00 på Hagabergs folkhögskola.

Terminskurser

Utbildningen har två inriktningar, Livskunskapskursen med blandade ämnen samt Skaparkursen med fokus på skapande.

Livskunskap (Lk)

Tre dagar per vecka. Grupparbeten och diskussioner som främjar socialt samspel. Enskilda arbetsuppgifter som stimulerar egen kreativitet och förmåga.

Skaparkurs (Lks)

Tre dagar per vecka.  Här används skapandet som redskap för återhämtning. Vår gemensamma nämnare är det friska – det som ger lust att skapa och vara kreativ.

Läs mer om kursinnehållet på de båda kurserna.