Profiler

↓ Bild och form
↓ Fastighetsskötsel
↓ Global
↓ Kommunikation
↓ Ledare
↓ Musik
↓ SVA

Bild och form

En deltagare skapar och målar.

Vill du utveckla dina kreativa sidor? Bild- och formprofil riktar sig till dig som vill ha grundläggande behörighet och samtidigt utveckla din kreativitet. Här får du utveckla ditt tecknande och arbeta med måleri, skulptur och keramik. Kursen innehåller både teori och praktik. Du får prova många olika tekniker, både två- och tredimensionella. Dessutom ingår studiebesök på utställningar. Vi samtalar om konst och gör bildanalyser. På vårterminen ägnas en längre period åt projektfördjupning, då det är möjligt att arbeta självständigt eller i grupp.

Kursen ger en bra grund för dig som vill utveckla ditt skapande eller studera vidare inom området.

Fastighetsskötsel, park och trädgård

En deltagare i arbetskläder rensar mellan stenplattorna.

För dig som vill ha en utbildning som för dig närmare yrkeslivet samtidigt som du har möjlighet att läsa klart grundskolan eller läsa ämnen på gymnasienivå. Du får lära dig om bemötande och service i både teori och praktik. Utbildningen varvas med yrkesförberedande praktik med handledning både på Hagaberg och på externa arbetsplatser.

Global

En leende deltagare håller händerna på en jordglob.

Vill du få bättre koll på din omvärld – och samtidigt ha möjlighet till grundläggande behörighet samt fortsatta studier som kräver mer naturkunskap? Global profil berör profildagarna ämnen som mänskliga rättigheter, internationell utblick, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, globalisering och rättvis handel.

Genom laborationer och utforskande ökar vi vår förståelse för vår växelverkan med omgivningen. Vi sätter oss in i upptäckter och framsteg inom tex medicin, energi och teknik ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv samt undersöker naturvetenskapens betydelse för vår kultur och världsbild.

Kommunikation

Deltagare i klassrummet vid datorskärmarna.

Vill du få en bra start på studierna och öva på kommunikation i samtal och skrift? Kommunikationsprofilen riktar sig till dig som är klar med grundskolan (eller har få ämnen kvar), men inte avslutat ett helt års studier på gymnasiet. I profilen tränar vi på kommunikation både enskilt och i grupp. Kursen ger en bra grund för vidare studier på våra andra profiler.

Ledare

En leende deltagare iklädd skjorta.

Vill du arbeta med människor? Ledarprofilen riktar sig till dig som vill få grundläggande behörighet och samtidigt öka dina kunskaper i ledarskap. Vi arbetar bland annat med hur man fungerar i grupp och hur man leder demokratiska processer. Sociala och etiska frågor är också centralt inom profilen. Kursen ger en bra grund för arbete inom ledarskap och för fortsatta studier, till exempel på vår Fritidsledarutbildning.

Musik

Körsång på vårfesten.

Vill du få möjlighet till grundläggande behörighet och samtidigt fördjupa dig inom musik? Musikprofilen riktar sig till dig som vill ha grundläggande behörighet och är intresserad av musik och scen. Vi arbetar vi med att stärka rösten, spela i pop/rockensemble, träna rytmik och rörelse samt övar upp vår förmåga att nå fram på scen. Vi sjunger och spelar instrument. Vi utvecklar förmågan att samarbeta och arbetar med att ta till vara dina personliga förmågor.

Svenska som andraspråk

Vill du få en bra start på studierna? Få extra tid att öva på svenska? Allmän kurs med SVA-profil kan du som är klar med grundskolan (eller har få ämnen kvar) söka. I profilen läser vi svenska som andra språk, men även andra ämnen tillsammans. Kursen ger en bra grund för fortsatta studier på våra andra profiler.

Inträdeskrav

Godkänt i flertalet ämnen från årskurs 9, eller motsvarande kunskaper. Du ska helst vara klar med SVA-grund, eller bara ha lite kvar att läsa på denna nivå.