Profiler

På Allmän kurs väljer du en av våra många profiler. Det blir den speciella inriktning som din utbildning får.

Startprofil

Saknar du kurser från grundskolan och vill få en bra start på studierna? Startprofilen riktar sig till dig som vill läsa in din grundskolebehörighet och samtidigt få en god förberedelse för fortsatta studier på gymnasienivå. Vi fokuserar på grundläggande ämnen som svenska, matte och engelska, men även att få in en god studieteknik, källkritik och andra viktiga verktyg.

Svenska som andraspråk

Saknar du kurser från grundskolan och vill få en bra start på studierna? Få extra tid att öva på svenska? SVA-profilen riktar sig till dig som vill läsa in din grundskolebehörighet och samtidigt få en god förberedelse för fortsatta studier på gymnasienivå. Vi fokuserar på grundläggande ämnen som svenska som andraspråk, matte och engelska, men även att få in en god studieteknik, källkritik och andra viktiga verktyg.

Kommunikation

Deltagare i klassrummet vid datorskärmarna.

Vill du få en bra start på studierna och öva på kommunikation i samtal och skrift? Kommunikationsprofilen riktar sig till dig som är klar med grundskolan (eller har få ämnen kvar), men inte avslutat ett helt års studier på gymnasiet. I profilen tränar vi på kommunikation både enskilt och i grupp. Kursen ger en bra grund för vidare studier på våra andra profiler.

Bild och form

En deltagare skapar och målar.

Vill du utveckla dina kreativa sidor? Bild- och formprofil riktar sig till dig som vill ha grundläggande behörighet och samtidigt utveckla din kreativitet. Här får du utveckla ditt tecknande och arbeta med måleri, skulptur och keramik. Kursen innehåller både teori och praktik. Du får prova många olika tekniker, både två- och tredimensionella. Dessutom ingår studiebesök på utställningar. Vi samtalar om konst och gör bildanalyser. På vårterminen ägnas en längre period åt projektfördjupning, då det är möjligt att arbeta självständigt eller i grupp.

Kursen ger en bra grund för dig som vill utveckla ditt skapande eller studera vidare inom området.

Musik

Körsång på vårfesten.

Vill du komplettera gymnasiet och samtidigt ägna nästan halva veckan åt musik? I musikprofilen får du möjlighet att fördjupa dig inom musik och samtidigt läsa in grundläggande behörighet.

Du behöver ha sjungit eller spelat instrument tidigare, men det viktigaste är att du är intresserad av och vill utforska musik. På kursen får du en introduktion i keyboard, gitarr/bas, sång och rytmik. Låtskrivande och digital musikproduktion ingår också.

Tre viktiga mål med kursen är att du:

  • lär dig spela i pop/rockensemble
  • utvecklar din samarbetsförmåga
  • utmanas till att våga prova nya saker!

Ledare

En leende deltagare iklädd skjorta.

Vill du arbeta med människor? Ledarprofilen riktar sig till dig som vill få grundläggande behörighet och samtidigt öka dina kunskaper i ledarskap. Vi arbetar bland annat med hur man fungerar i grupp och hur man leder demokratiska processer. Sociala och etiska frågor är också centralt inom profilen. Kursen ger en bra grund för arbete inom ledarskap och för fortsatta studier.

Global

En leende deltagare håller händerna på en jordglob.

Vill du få bättre koll på din omvärld – och samtidigt ha möjlighet till grundläggande behörighet samt fortsatta studier som kräver mer naturkunskap? Global profil berör profildagarna ämnen som mänskliga rättigheter, internationell utblick, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, globalisering och rättvis handel.

Genom laborationer och utforskande ökar vi vår förståelse för vår växelverkan med omgivningen. Vi sätter oss in i upptäckter och framsteg inom tex medicin, energi och teknik ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv samt undersöker naturvetenskapens betydelse för vår kultur och världsbild.