Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som inte har avslutat gymnasiet och vill kunna söka dig vidare till högre studier eller arbete. Studietiden är 1–3 år, ibland längre.

Behöver du komplettera dina behörig­heter? Då kan du läsa Allmän kurs – folkhög­skolans motsvarig­het till gymnasiet. Här kan du få behörighet till vidare studier!

Kursdeltagare vid datorn.

För dig som inte gått klart gymnasiet

Allmän kurs är för dig som inte har avslutat gymnasiet och vill kunna söka dig vidare till högre studier eller arbete. Du kan studera 1–3 år på Allmän kurs, ibland längre. Studietidens längd är beroende på vad du har med dig när du kommer hit. Utbildningen kan ge dig grund­läggande behörighet, särskild behörighet i vissa ämnen och ett studieomdöme efter minst 1 års studier på heltid. Vi varvar lärarledd undervisning med eget arbete och projektarbeten i grupp.

Folkhögskolekurserna riktar sig till vuxna studerande, alltså till dig över 18 år. Vi värdesätter en blandning av kursdeltagare med olika erfarenheter från både studier och arbete och ser det som en tillgång.

Motivation och gymnasiebetyg? Välkommen hit!

Du väljer en inriktning

På Allmän kurs läser du förutom gymnasiegemensamma ämnen en inriktning/profil. Vi har flera profiler att välja mellan:

  • bild & form
  • global
  • kommunikation
  • ledare
  • musik
  • start
  • SVA (svenska som andraspråk).

Få behörighet och studieomdöme

Vår studie- och yrkesvägledare berättar i videon ”Allmän kurs – en väg till högre studier” allt du behöver veta om behörigheter och studieomdöme.

Grundläggande behörighet

För att få grundläggande behörighet till högskolestudier från folkhögskola krävs fullföljd genomgång av 3 årskurser eller motsvarande studier på gymnasienivå.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet kan särskilda ämnesbehörigheter krävas för kurser och utbildningar på högskolenivå. På Allmän kurs kan du få vissa ämnesbehörigheter som motsvarar gymnasieskolan. Det betyder att vi som folkhögskola intygar att du som studerande har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i dessa kurser.

Studieomdöme – inte betyg

På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du få ett sammanfattande studieomdöme om din förmåga att bedriva studier. Omdömet ger dig möjlighet att söka till högskolan via folkhögskole­kvoten.