Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som inte har avslutat gymnasiet och vill kunna söka till vidare studier eller arbete.

Behöver du komplettera dina behörig­heter? Då kan du läsa Allmän kurs – folkhög­skolans motsvarig­het till gymnasiet. Här kan du få behörighet till vidare studier!

Kursdeltagare vid datorn.

Målgrupp

Allmän kurs är för dig som inte har avslutat gymnasiet och vill kunna söka till vidare studier eller arbete. Du kan gå mellan ett och fyra år på Allmän kurs, beroende på vad du har med dig när du kommer hit. Utbildningen kan ge dig grund­läggande behörighet, samt särskild behörighet i vissa ämnen, och ett studieomdöme efter minst ett års studier på heltid. Vi varvar lärarledd undervisning med eget arbete och projektarbeten som vanligtvis sker i grupper om två till fem personer.

Folkhögskolekurserna riktar sig till vuxna studerande, alltså till dig över 18 år. Vi värdesätter olika erfarenheter från både studier och arbete och ser det som en tillgång. En förutsättning för att du ska lyckas med studierna är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra söka mer kunskap och mötas i samtal och diskussion kring det ni studerar.

Profiler

På Allmän kurs läser du förutom gymnasie-gemensamma ämnen en inriktning/profil. Vi har flera profiler att välja mellan:

Behörighet och studieomdöme

Vår studie- och yrkesvägledare berättar i videon "Allmän kurs – en väg till högre studier" allt du behöver veta om behörigheter och studieomdöme.