Socialpedagog­utbildning

Vill du arbeta med människors behov i ett socialt yrke? Då är Hagabergs 2-åriga utbildning till socialpedagog något för dig!

Vill du arbeta med människors behov i ett socialt yrke? Då är Hagabergs 2-åriga utbildning till socialpedagog något för dig!

Socialpedagoger samlade runt ett bord för grupparbete

Vad arbetar socialpedagoger med?

Som socialpedagog kan du arbeta inom flera sektorer: med vårdnära omsorg för människor med funktionsvariation, med psykiatriomsorg för unga och vuxna i social utsatthet men också inom verksamheter som skola, behandlingshem och LSS-boende.

Utbildningens innehåll

Utbildning är på heltid under 4 terminer och innehåller praktik eller Lärande i Arbete (LiA). Utbildningen innehåller bland annat kurser inom:

  • Social välfärd och etik
  • Det sociala arbetets organisation och historia
  • Sociologi och socialpsykologi
  • Psykologi och psykiatri
  • Socialpedagogik och metoder för social förändring
  • Vetenskaplig fördjupning och uppsats
  • LiA (praktik)

Kursplan

Till kursplanen för Socialpedagogutbildningen.