Socialpedagog­utbildning

Vill du arbeta med människors behov i ett socialt yrke? Då är Hagabergs 2-åriga utbildning till socialpedagog något för dig!

Vill du arbeta med människors behov i ett socialt yrke? Då är Hagabergs 2-åriga utbildning till socialpedagog något för dig!

Socialpedagoger samlade runt ett bord för grupparbete

Vad arbetar socialpedagoger med?

Som socialpedagog får du en bred kompetens. Du kan arbeta inom flera sektorer, som till exempel:

 • I vårdnära omsorg för människor med funktionsnedsättning.
 • Inom psykiatriomsorg för unga och vuxna i social utsatthet.
 • I verksamheter som skola, behandlingshem och LSS-boende.

Utbildningens innehåll

Utbildning är på heltid under 4 terminer och innehåller praktik, också kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller, förutom APL, följande delkurser:

 • Etik och värdegrund i socialt arbete.
 • Individ och grupp.
 • Psykologi och identitet.
 • Sociologi och samhälle.
 • Samarbete och kommunikation.
 • Det sociala arbetets villkor och uppdrag.
 • Hälsa och välbefinnande.
 • Socialpedagogiskt förändringsarbete.
 • Specialisering och fördjupning.
 • Projekt och examensarbete vetenskapligt skrivande.

Hagabergs lokala kursplan för socialpedagogutbildningen (reviderad 2023, pdf).

Intresserade kan även ta del av den centrala kursplanen (pdf).