Studeranderätt

I det här dokumentet hittar du viktig information om vårt sätt att arbeta, våra regler samt dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Hagabergs folkhögskola.