Studeranderätt

I detta dokument finns viktig information om vårt sätt att arbeta, våra regler samt dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Hagabergs folkhögskola.