Att studera hos oss

Läs om vår pedagogiska grundsyn och ta del av viktiga dokument.

Pedagogisk grundsyn

Hagaberg är en del av folkbildningen och vill betona följande i sin pedagogiska grundsyn:

 • Varje individ har kunskaper och livserfarenheter som är unika och värdefulla.
 • I äkta möten med andra kan alla växa och utveckla nya kunskaper och färdigheter.
 • Nyfikenhet och kreativitet tas tillvara.
 • Vårt lärande präglas av ett salutogent förhållningssätt.
 • Var och en kan påverka sin studiesituation.
 • Var och en har ett ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat.

Här på Hagaberg erbjuds du en ”kunskapsresa” tillsammans med andra som ger dig verktyg för fortsatta ”resor” i livet.

Värdegrund

Öppenhet

 • En demokratisk grundsyn med ansvar,
  rättigheter och skyldigheter.

Respekt

 • Varje människa är unik.
 • Alla människor har lika värde.
 • Människans okränkbara värde.

Övertygelse

 • En kristen livsåskådning som är påtaglig men ej påträngande.
 • En tro på människans förmåga att växa.
 • En tro på framtiden.