Utbildningar och kurser

Hagaberg erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser.

Hagaberg erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser. Läs mer om den kurs som intresserar dig!

Kursledare och deltagare tittar ut över en sjö från en bergshäll.

Livskunskap

Vi tror att studier på folkhögskola kan fungera som återhämtning från utbrändhet och psykisk ohälsa. Här finns möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö!