Utbildningar och kurser

Hagaberg erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser.

Hagaberg erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser. Läs mer om den kurs som intresserar dig!

Kursledare och deltagare tittar ut över en sjö från en bergshäll.

Livskunskap

Vi tror att studier på folkhögskola kan fungera som återhämtning från utbrändhet och psykisk ohälsa. Här finns möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö!
Kvinna hugger ved.

Origo

På Origo får du som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid möjlighet att arbetsträna i folkhögskolemiljö. Vi har också en liten grupp där hundar ingår.