Utbildningar och kurser

Hagaberg erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser.

Hagaberg erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser. Läs mer om den kurs som intresserar dig!

Kapellet sett inifrån.

Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs är en distansutbildning på deltid. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att reflektera kring och samtala över tro och liv utifrån ett kristet perspektiv. Men du som vill pröva din kallelse och fundera över din framtid inom kyrkan är också välkommen.
Kursledare och deltagare tittar ut över en sjö från en bergshäll.

Livskunskap

Kan studier på folkhögskola fungera som återhämtning från utbrändhet, depression och annan psykisk ohälsa? Ja, på Hagabergs folkhögskola finns möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö.
Två män ler med kaffekoppar framför sig.

SFI

Hagabergs folkhögskola anordnar SFI, svenska för invandrare, för personer med särskilda behov efter överenskommelse med vuxenutbildningen i Södertälje kommun eller vuxenutbildning i annan kommun.
Kvinna hugger ved.

Origo

Här får du som har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid möjlighet att arbetsträna i folkhögskolemiljö.