Kursinnehåll

På livskunskapskurserna skapar vi ett klimat där alla kan komma till sin rätt och få möjlighet att växa och trivas. Det är den grund allting annat vilar på.

Gemensam utgångspunkt för båda kurserna

På livskunskapskurserna lägger vi stor vikt vid att skapa ett klimat där alla kan komma till sin rätt och få möjlighet att utvecklas, växa och trivas. Det är den grund allting annat vilar på.

En del av Hagaberg

Livskunskapskurserna är en del av Hagaberg som folkhögskola. I kurserna ingår därför gemensamma aktiviteter med övriga skolan som till exempel. temadagar, kulturarrangemang och skolfester.

Livskunskapskursen

På Livskunskapskursen (Lk) används själva skolsituationen som redskap för återhämtning. Genom skolgången får vardagen fast struktur och meningsfullt innehåll, något som kan vara viktigt för den som varit sjukskriven en tid.

Under lektionerna ges naturliga tillfällen att öva koncentration och tankeförmåga. Grupparbeten och diskussioner bidrar till socialt samspel. Enskilda och gemensamma arbetsuppgifter stimulerar till kreativitet. På Lk får du också chansen att arbeta mot egna mål och hitta utmaningar och förhållningssätt som bidrar till återhämtning.

Kursinnehåll

Ämnen som ges varje termin

  • Skapande – med olika material och tekniker, enskilt och i grupp.
  • Svenska – eget skrivande, muntliga övningar och litteratur.
  • Musik – sång, musiklyssnande och rytmik.
  • Friskvård – rörelse och lågintensiv motion, t ex promenad, stavgång, boule.
  • Hälsa –frågor om hälsa ur olika perspektiv (fysisk, psykisk, social, existentiell).
  • Omvärldsorientering – t ex samhälle, historia, natur, geografi och kulturmöten.
  • Projekt – fördjupade studier i något ämne kan ingå.

Dessutom

  • Studiebesök – vi går på museum, teater med mera.
  • Klassforum – samvaro, information och reflektion.
  • Skolkör – för den som vill.

Skaparkursen

På Skaparkursen (Lks) används skapandet som redskap för återhämtning. Den gemensamma nämnaren är det friska – det som ger lust att skapa och vara kreativ. Kursen ger möjlighet att förstå och hantera sin livssituation och blir ett meningsfullt sammanhang att vara med i.

I skaparprocessen utforskar vi olika sätt att lära sig nya saker och skaffar de färdigheter som behövs för det. Vi börjar varje termin med att tillverka egna tankeböcker för dokumentation och reflektion. Det mesta av skapandet sker på individnivå, men även en del gruppövningar ingår.

Kursinnehåll

Vi arbetar med teckning, måleri och keramik och andra tredimensionella tekniker och material. Dagarna kan se ut på olika sätt men det vanliga är att förmiddagarna innehåller lektioner med undervisning i olika skapartekniker med olika teman. På eftermiddagarna fungerar lärarna mer som handledare och kursdeltagarna ges möjlighet att arbeta med egna idéer och önskemål. Material och tekniker väljs utifrån vad man vill undersöka och lära sig. Bildanalys förekommer i form av studiebesök och samlingar då vi tittar på konstverk och samtalar utifrån dessa.

En dag i veckan har vi fokus på frågor om hälsa, vad som får oss att må bättre. Vi diskuterar vad som skulle kunna bidra till en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt. Dagen innehåller också friskvård i form av enklare pulshöjande rörelseaktiviteter som promenader och stavgång.