Kursinnehåll

På kyrkans grundkurs har vi valt att basera vårt kursinnehåll på tre grundpelare – det bibliska, existentiella samt kyrkliga perspektivet.

De tre grundpelarna

På kyrkans grundkurs har vi valt att basera vårt kursinnehåll på tre grundpelare. Dessa grundpelare vilar varje närträff på. Men också de distansuppgifter som ges vid närträffarna utgår från dessa.

Se ordet – bibliskt perspektiv

 • Grundkunskap om bibelns två testamenten och de enskilda böckerna i dessa.
 • Den bibliska bakgrunden till
  • trosbekännelsen
  • kyrkoåret
  • gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.

Se människan – existentiellt perspektiv

 • Ge det existentiella perspektivet som har övergripande mål att fördjupa kursdeltagarnas kunskap om människan sett i ett existentiellt och teologiskt  perspektiv.
 • Undersöka olika teman och har som mål att relatera dessa till psykologins. Vi bearbetar frågor om vår utveckling av personlighet och tro; om självbild och gudsbild; och andlighet.
 • Bearbeta frågor om tro och tvivel; skam och skuld, liksom försoning, omvändelse och förlåtelse.
 • Ställa frågor som ger hjälp att leva som människa och troende.

Se kyrkan – kyrkligt perspektiv

 • Information om de olika utbildningsvägarna för de fyra yrkesprofilerna: präst, diakon, musiker och pedagog.
 • Möjlighet att träffa anställda i församling.
 • Möjlighet att lära känna stiftet.
 • En förståelse för hur Svenska kyrkans organisation ser ut.
 • Möjlighet att fundera över din kallelse.
 • Möjlighet att tänka över din framtida roll inom Svenska Kyrkan.

Andakter

Gemensamma andakter ramar in. Kursdeltagarna ansvarar gruppvis för dessa.

Pedagogik

Genom att arbeta problembaserat med lärandet sker inlärningen genom spänningen mellan teori och praktik. Du utgår från din egen livserfarenhet, som byggs på med teoretisk kunskap, reflektion, samtal och praktiska övningar. Detta syftar till att utveckla din förmåga att utifrån en kristen livssyn möta människor, enskilt eller i grupp.

Utöver föreläsningar och seminarium vid kurstillfällena förväntas du också själv söka kunskap genom distansuppgifternas olika inlärningsmål.