Bli medlem i föreningen ”Hagabergs vänner”

Hagabergs vänner är en nystartad ideell förening som nu letar aktivt efter nya medlemmar. Finns Hagaberg i ditt hjärta kanske detta är något för dig?