Fira Valborg på Hagaberg!

Kom och fira Valborg på Hagaberg, lördag 30 april! Vårsång, eldtändning och korvförsäljning. Arrangeras av EFS i Södertälje.