FAMN

Hagaberg är en av sex utvalda folkhögskolor i det nationella projektet FAMN (Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända).

VI ARBETAR MED FAMN!

Genom vår folkbildningstradition tar vi ytterligare steg i den demokratiska utvecklingen, nu med särskilt fokus på gruppen unga nyanlända. Hagaberg är en av sex utvalda folkhögskolor i det nationella projektet FAMN, som Folkbildningsrådet står bakom.

FAMN (Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända) kommer pågå i tre år och startade under 2019. Syftet är att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för att unga nyanlända mellan 18 och 24 år ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola.

Goda studieresultat i grund- och gymnasieskolan är av yttersta vikt för att få jobb och etablera sig i samhället, vilket är det långsiktiga målet för dessa personer. Samtidigt handlar det om så mycket mer än studieresultat på ett papper. 

Att få arbeta på ett inkluderande sätt, bli en del av ett sammanhang, knyta nya kontakter, problematisera svåra frågor och inte bara utveckla kunskaper om samhället utan också fördjupa förståelsen för både andra människor som den egna individen, är alla centrala aspekter för vårt folkbildningsuppdrag. 

Hagaberg och de andra folkhögskolorna kommer tillsammans med Folkbildningsrådet att utveckla arbetssätt för att underlätta övergång från språkintroduktion till allmän kurs på folkhögskola, och sen vidare ut till etablering i samhället. 

Övriga folkhögskolor som medverkar i projektet FAMN: