Skapande kommunikation

En nybörjarkurs med keramik …samtidigt som du lär dig mer om empatisk kommunikation och hur den kan berika ditt liv!

Nybörjarkurs / fortsättningskurs

En nybörjarkurs med keramik …samtidigt som du lär dig mer om empatisk kommunikation och hur den kan berika ditt liv!

Några keramikalster på ett bord i skaparverkstaden.

Skapande kommunikation vänder sig till dig som vill prova på skapande och utveckla din kommunikation. Kursen ges under sammanlagt 15 kurstillfällen per termin.

Upplägg

Under kursen går vi igenom fyra olika tekniker inom keramikområdet. Kavling, ringling, tumning och skulptur. Enklare former av glasering kommer också att finnas med. Till varje kurstillfälle läser vi ett kapitel ur Marshall Rosenbergs bok ”Nonviolent Communikation – ett språk för livet”. Det aktuella kapitlets tema blir utgångspunkt för kurstillfällets samtal. Rosenbergs bok är spridd över hela världen och är översatt till 35 språk. Vill du veta mer om NVC och författaren finns det rikligt med material på Youtube och nätet.
Det krävs inga förkunskaper för att delta i nybörjarkursen.

Läs mer om Nonviolent Communication