SFI

Vi erbjuder SFI – svenska för invandrare, för personer med särskilda behov i samarbete med vuxenutbildningen i Södertälje eller motsvarande i annan kommun.

Hagabergs folkhögskola i Södertälje erbjuder SFI-undervisning för deltagare som på grund av synnedsättning, psykisk ohälsa eller andra speciella förutsättningar har behov av en lugn studiemiljö. Undervisningen är individanpassad och bedrivs alltid i mindre grupp med anpassad pedagogik.

SFI-deltagare och lärare skapar och målar vid ett bord i parken

Kursen ges om inte annat avtalats på heltid och omfattar 15 timmars lektions­under­visning per vecka på förmiddagar. Eftermiddagarna ägnar deltagarna åt hemuppgifter som tillgängliggörs på lärplattformen Google Classroom. Förutom lektioner i svenska ingår bland annat punktskriftsundervisning, datorträning med och utan punktskrifts­display, skapande verksamhet samt utflykter och gemensamma aktiviteter inom ramen för folkhögskolans verksamhet.

Nivå

Utbildningen ges enligt studieväg 2 med möjlighet att studera kurs B, C och D. På Södertälje kommuns webbsida för SFI kan du läsa mer om vad de olika SFI-nivåerna innebär.

Övrigt

Hagaberg har betygsrätt för alla kurser inom SFI-utbildningen och genomför nationella prov 3-4 gånger per läsår.

Antagning sker löpande efter överenskommelse med deltagarens hemkommun.

Hagabergs folkhögskola ligger avskilt i ett vackert parkområde och nås lätt tack vare goda buss- och tågförbindelser. För den som antagits finns möjlighet att under terminstid bo på skolans internat.