Psykisk ohälsa hos barn och unga

Distanskurs som ger 7,5 hp. Ger kunskaper inom socialt arbete. Områden som behandlas i kursen är olika aspekter av psykisk ohälsa hos barn och unga.
Tjej klädd i stickad tröja har hörlurar på sig och ligger i en soffa

Distanskurs 7,5 hp

”Professionella möten med barn och unga i skola och fritid – psykisk ohälsa och sociala problem” är en fristående högskolekurs på distans. Vid godkänt resultat får du 7,5 högskolepoäng. Utbildningen sker genom ett samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är fritidsledare och/eller socialpedagog och möter barn och unga i ditt arbete och vill få kunskaper kring psykisk ohälsa och sociala problem i skolmiljö.

Upplägg

Genom föreläsningar, inläsning av litteratur, grupparbeten och seminarier bearbetas kursinnehållet. Kursen är CSN-berättigad samt ges på distans/halvfart med 4 obligatoriska närträffar på Hagaberg.

Kursen är uppdelad i två perioder – en per termin. Våren 2022 pågår kursen mellan 9 april–13 maj. Hösten 2022 pågår kursen mellan 24 sep–28 okt.

Kunskapsmål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna

  • Sammanfatta och identifiera hur psykisk ohälsa och sociala problem kan ta sig i uttryck hos barn och ungdomar i skola och fritid.
  • Ge exempel på hur psykisk ohälsa hos barn och ungdomar kan påverka deras sociala situation, skolgång och fritid.