Perspektiv på socialt arbete

Perspektiv på socialt arbete är en kurs på heltid. Den kan läsas fristående av dig med utbildning som fritidsledare och som vill fördjupa dig i sociala frågor.

Vill du utveckla dina kunskaper kring socialt arbete? Är du intresserad av att fördjupa dig i sociala frågor? Har du en fritidsledarexamen eller annan grundutbildning som du vill utöka?

Två deltagare ler i biblioteket.

Kursen ”Perspektiv på socialt arbete” är på helfart (22,5 högskolepoäng) och kan läsas fristående av dig som har en grundutbildning som fritidsledare eller liknande och som vill fördjupa dig i sociala frågor med fokus på arbete inom en mångfald av områden. Obs! Kursen har krav på närvaro och är inte en distanskurs.

Kursupplägg och innehåll

Kursen genomförs som föreläsningar, seminarier, grupparbeten och enskilda arbeten. Den genomförs på Hagabergs folkhögskola med lärare från Ersta Sköndal Bräcke högskola. På de schemalagda momenten är det obligatorisk närvaro.

Kursen består av tre delkurser

Delkurs 1

Introduktion till socialt arbete.

Delkurs 2

Socialt arbete bland barn och unga.

Delkurs 3

Systemiskt socialt arbete.

Med reservation för att ändringar i kursupplägget kan komma att ske.

Kursen ingår som en integrerad del av fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola men kan också läsas fristående av dig som har gått fritidsledarutbildning på någon annan folkhögskola.