Perspektiv på socialt arbete

Kursen ”Perspektiv på socialt arbete” är på heltid (22,5 högskolepoäng) och kan läsas fristående av dig som har en grundutbildning som fritidsledare eller liknande och som vill fördjupa dig i sociala frågor med fokus på arbete inom en mångfald av områden.

Vill du utveckla dina kunskaper kring socialt arbete? Är du intresserad av att fördjupa dig i sociala frågor? Har du en fritidsledarexamen eller annan grundutbildning som du vill utöka?

Två deltagare ler i biblioteket.

Kursen ”Perspektiv på socialt arbete” är på heltid (22,5 högskolepoäng) och kan läsas fristående av dig som har en grundutbildning som fritidsledare eller liknande och som vill fördjupa dig i sociala frågor med fokus på arbete inom en mångfald av områden.

Kursupplägg och innehåll

Kursen genomförs som föreläsningar, seminarier, grupparbeten och enskilda arbeten. Den genomförs på Hagabergs folkhögskola med lärare från Ersta Sköndal Bräcke högskola. På de schemalagda momenten är det obligatorisk närvaro.

Kursen består av tre delkurser

Delkurs 1

 • Introduktion till socialt arbete
 • Sociala problem utifrån barn och unga
 • Etik och självkännedom
 • Teori och metod i socialt arbete

Delkurs 2

 • Forskning och vetenskap med uppsats
 • Psykodynamisk teori
 • KBT
 • Socialpedagogik

Delkurs 3

 • Introduktion till systemteori
 • Olika områden inom systemteori
 • Systemiska metoder i familjebehandling
 • Systemteori och nätverksarbete
 • Praktisk tillämpning av nätverksarbete

Med reservation för att ändringar i kursupplägget kan komma att ske.

Kursen ingår som en integrerad del av fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola men kan också läsas fristående av dig som har gått fritidsledarutbildning på någon annan folkhögskola.