Origo

På Origo får du som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid möjlighet att arbetsträna i folkhögskolemiljö. Vi har också en liten grupp där hundar ingår.

Välkommen till en nystart i folkhögskole­miljö!

På Origo får du som har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid möjlighet att arbetsträna i folkhögskolemiljö. Du samarbetar med andra deltagare och med handledare som försöker skapa en trygg grund för dig.

Arbetsträningen skapar förutsättningar att hitta rutiner och lust att komma tillbaka i arbete. De arbetsuppgifter vi erbjuder, syftar till att skapa meningsfull sysselsättning och en väg vidare mot arbete.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Delta i caféverksamhet.
 • Delta i park- och trädgårdsarbete.
 • Arbeta med hantverk, keramik och snickeri.
 • Arbeta med enklare underhåll av fastigheter.
 • Arbeta med hundar och djurskötsel.
 • Städning av lokaler.
 • Delta i praktiskt miljöarbete.
 • Skapande samtal.

Hundrigo – den lilla gruppen

På Hundrigo får du som behöver bryta social isolering och ännu inte avslutat grundskolestudier och/eller gymnasiestudier en möjlighet till en nystart i en mindre grupp.

Hundar finns med i de dagliga aktiviteterna och skapar möjlighet till utomhusvistelse, träning och lärande tillsammans.

Veckans schema ger möjlighet att prova på studier och olika aktiviteter med eller utan hundar samt skapande samtal. Allt sker i den takt gruppen önskar och dagen planeras alltid i dialog med dig som deltagare.

Lunch äter vi tillsammans varje dag. Gruppen består av max 10 deltagare.

Skapande samtal

Vi vill också ge möjlighet att samtala om sådant som är viktigt för dig och som påverkar din arbetsförmåga. Du får hjälp att beskriva din egen verklighet, dra lärdomar och hitta sätt att förändra ditt liv i den riktning du själv vill. Samtalen är i grupp och handlar om:

 • Självkänsla och självförtroende.
 • Att se sina talanger och resurser.
 • Att vårda sin kropp.
 • Motivation till arbete.
 • Att sätta gränser.
 • Att bli vän med sina tankar och känslor.