Mötas längs vägen

Mötas längs vägen – att låta tron utmanas av livet.

Samtalskursen vänder sig till dig som vill fördjupas i synen på kristen tro och spiritualitet.

Mötas längs vägen – att låta tron utmanas av livet

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupas i synen på kristen tro och spiritualitet. Kursen ges under sammanlagt 8 kurstillfällen med start hösten 2020.

Kursledare

Hans-Erik Nordin

Hans-Erik Nordin. Tidigare biskop i Strängnäs stift och med stor erfarenhet av undervisning på olika nivåer och sammanhang. Teol.dr. i etik. Författare till ett antal böcker.

Esbjörn Hagberg

Esbjörn Hagberg. Tidigare biskop i Karlstads stift. Har varit själavårdslärare och rektor vid Johannelunds teologiska högskola. Författare till ett antal böcker.

Kursupplägg

Med coronapandemin kom mycket att förändras och möjligheten att mötas i fysiska rum begränsas. Då kom idén att med utgångspunkt från de tidigare biskoparnas nya bok, Mötas längs vägen – att låta tron utmanas av livet, skapa en kurs med möjlighet till samtal med författarna och övriga kursdeltagare på distans.

Vid åtta tillfällen ges tillfällen att mötas genom videosamtal (i Google Meet). Dessa tillfällen leds av författarna och de ger utrymme för en inledning kring ämnet i det aktuella kapitlet och därefter tid för samtal kring frågor som bl.a. skuld, skam, förlåtelse, mening, ansvar och hopp.

I kursen aktualiseras också hur personliga upplevelser präglar gudsbilden och utmanar tro och tvivel.

Antagning

Inga antagningskrav. De tre olika samtalsgrupperna riktar sig till olika målgrupper. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Kurstillfällen

Öppen samtalsgrupp

Kvällskurs torsdagar kl 18.30 – 20 med start 24 sept. Riktar sig till dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i samtal kopplade till livets olika erfarenheter kring tro och tvivel. Kurstillfällen 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 14/1 och 28/1.

Kyrkvärdar

Kvällskurs måndagar kl 18.30 – 20 med start 28 september. Riktar sig till dig som är verksam som kyrkvärd och önskar fördjupa dig i samtal kring kristen tro och dela livets erfarenheter, tro och tvivel med dina kollegor i din församling eller kyrkvärdar i andra församlingar.

Kurstillfällen grupp 1: 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 18/1 och 1/2
Kurstillfällen grupp 2: 5/10, 19/10, 2/11, 30/11, 11/1, 25/1 och 8/2

Videomöteslänkar

Instruktioner för videomöten

Google-konto och Meet med dator och webbläsare
Google Meet som app med smartphone
Google Meet – inställningar för kamera, mikrofon och layout