Kursinnehåll

Förutsättningar

Fritidsledarutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning på motsvarande högskolenivå. Studierna är ämnesövergripande och uppdelade i temakurser. Varje delkurs har ett antal moment som måste klaras av för att du ska bli godkänd.

Studierna ska vara utmanande och utvecklande. Du ska samspela med det omgivande samhället och ta stort ansvar för eget arbete. Du jobbar både enskilt och i grupp. Dina egna förkunskaper och erfarenheter utgör tillsammans med erfarenhetsutbyte och teori grunden för nya kunskaper. Som studerande har du möjlighet att tillsammans med övriga i klassen påverka studiernas inriktning, upplägg och innehåll.

Studierna bedrivs med schemalagd verksamhet måndag–fredag. Utöver det har du egna uppgifter och litteraturläsning som du ansvarar för. Studierna är på heltid så räkna med att avsätta minst 40 timmar i veckan.

Kvälls- och helgaktiviteter liksom övernattningar förekommer som obligatoriska inslag vid några tillfällen. Under speciella temaveckor kan undervisningen förläggas till annan ort.

I utbildningen ingår totalt 14 veckors arbetsplatsförlagt lärande (praktik) fördelat på tre perioder.

Innehåll

På utbildningen varvas teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Det gäller till exempel friluftsliv, som kan användas i fritidsledarens arbete för inkludering och en aktiv livsstil. Året runt tränar vi friluftsliv i skog, på sjöar och snö. Bland annat genom dagsutflykter med vandring, matlagning och att leda aktiviteter som passar en mångfald människor. Det kräver kläder och utrustning efter väder. Om du inte redan har vandrarskor, stövlar, regnplagg, ryggsäck, termos och sittunderlag så kommer du under utbildningstiden behöva skaffa det!

Till varje delkurs finns kurslitteratur som läses och bearbetas. Under introduktionen av delkurser presenteras ett antal uppgifter, både enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Undervisningen sker genom teori varvat med praktisk tillämpning samt diskussioner i stora och mindre grupper. Du förväntas vara aktiv i arbetet.

Under andra läsåret studeras socialt arbete i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Efter att du fått godkänt på samtliga moment i socialt arbete får du ett särskilt intyg. Denna del av utbildningen genomförs på Hagaberg och erbjuds även till studerande utifrån.

Den lokala utbildningsplanen för Hagabergs fritidsledarutbildning antogs 2019, och gäller årskurser med start höstterminen samma år. Den utgår från Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan 2017.