Kursinnehåll

På fritidsledarutbildningen varvas teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter. Studierna är ämnesövergripande och uppdelade i temakurser.

Förutsättningar

Fritidsledarutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning på motsvarande högskolenivå. Studierna är ämnesövergripande och uppdelade i temakurser. Varje delkurs har ett antal moment som måste klaras av för att du ska bli godkänd.

Studierna ska vara utmanande och utvecklande. Du ska samspela med det omgivande samhället och ta stort ansvar för eget arbete. Du jobbar både enskilt och i grupp. Dina egna förkunskaper och erfarenheter används. Tillsammans med erfarenhetsutbyte och teori läggs grunden för nya kunskaper. Du och övriga i klassen kan påverka studiernas inriktning, upplägg och innehåll.

Utbildningen har schemalagd verksamhet måndag–fredag. Utöver det dår du egna uppgifter och litteraturläsning som du ansvarar för. Studierna är på heltid – räkna med minst 40 timmar i veckan.

Aktivitet på kvällar och helger liksom övernattningar förekommer som obligatoriska inslag vid några tillfällen. Under vissa temaveckor kan undervisningen ske på annan ort.

I utbildningen ingår totalt 14 veckors arbetsplatsförlagt lärande (praktik) fördelat på tre perioder.

Innehåll

På utbildningen varvas teori och praktik. Det gäller till exempel friluftsliv, som kan användas i fritidsledarens arbete för inkludering och en aktiv livsstil. Året runt tränar vi friluftsliv i skog, på sjöar och snö. Bland annat genom dagsutflykter med vandring, matlagning och att leda aktiviteter som passar en mångfald människor. Det kräver kläder och utrustning efter väder. Om du inte redan har vandrarskor, stövlar, regnplagg, ryggsäck, termos och sittunderlag så kommer du under utbildningstiden behöva skaffa det!

Till varje delkurs finns kurslitteratur som läses och bearbetas. Under introduktionen av delkurser presenteras ett antal uppgifter. Det kan vara både enskilda uppgifter och gruppuppgifter. Undervisningen sker genom teori varvat med praktisk tillämpning samt diskussioner i stora och mindre grupper. Du förväntas vara aktiv i arbetet.

Under andra läsåret studeras socialt arbete i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Den lokala utbildningsplanen för Hagabergs fritidsledarutbildning beskriver form och innehåll. Den utgår från Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan 2017.