Fritidsledar­utbildning

Vill du arbeta med människor och trivs när andra växer? Sök till Fritidsledarutbildningen – en intensiv yrkesutbildning med goda chanser till jobb!

Vill du arbeta med människor? Trivs du med att få andra att växa? Söker du en intensiv yrkes­utbildning med goda chanser till jobb? Sök till Fritidsledar­utbildningen!

Fritidsledare vid biljardbordet.

Fritidsledarutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning på helfart. Utbildningen har en socialpedagogisk inriktning och leder till fritidsledarexamen. Årskurs två innehåller en delkurs ”Perspektiv på socialt arbete” i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Vid godkänt resultat ger delkursen 22,5 högskolepoäng. Efter utbildningen kan du arbeta inom stora delar av fritidsområdet. Tidigare studerande arbetar bland annat på skolor, fritidshem, fritidsgårdar, behandlingshem eller i daglig verksamhet.

Arbetsmarknaden för utbildade fritidsledare är god. Cirka 86% har en anställning sex månader efter avslutad utbildning, enligt Fritidsledarskolornas årliga undersökning ”Vart tog de vägen” (PDF).

Efter utbildningen

De övergripande målen för fritidsledar­utbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den centrala kursplanen.

Efter två års utbildning på Hagaberg ska du uppfylla följande sex mål:

  • Goda grundläggande teoretiska kunskaper inom för yrket viktiga områden
  • Arbeta utifrån ett främjande perspektiv med fokus på alla människors lika värde
  • En förmåga att motivera andra människor till att ta ett demokratiskt ansvar och delta i samhällsutvecklingen
  • En förmåga att leda aktiviteter i olika verksamheter och miljöer för en mångfald människor
  • En förmåga att både arbeta enskilt och i grupp
  • En förmåga att planera, genomföra och analysera aktiviteter inom givna tidsramar

När du har genomfört samtliga moment i utbildningen med godkänt resultat får du ut ditt examensbevis.

Kursinnehåll

Fritidsledarutbildningens kursinnehåll