Fritidsledar­utbildning

Vill du arbeta med människor och trivs när andra växer? Sök till Fritidsledarutbildningen – en intensiv yrkesutbildning med goda chanser till jobb!

Fritidsledarutbildningen som var planerad att starta hösten 2023 är inställd på grund av för få behöriga sökande. Vi pausar därför utbildningen under ett läsår och hoppas kunna starta om med ett nytt kurstillfälle hösten 2024. Mer information om datum och ansökningsmöjlighet kommer komma ut i god tid före.

Vill du arbeta med människor? Trivs du med att få andra att växa? Söker du en intensiv yrkes­utbildning med goda chanser till jobb? Sök till Fritidsledar­utbildningen!

Fritidsledare på vandring, gruppbild på en bro

Fritidsledarutbildningen är en 2-årig yrkesutbildning på helfart. Utbildningen har en socialpedagogisk inriktning och leder till fritidsledarexamen. Efter utbildningen kan du arbeta inom stora delar av fritidsområdet. Tidigare studerande arbetar bland annat på skolor, fritidshem, fritidsgårdar, behandlingshem eller i daglig verksamhet.

Vill du gå en utbildning som leder till jobb?

Arbetsmarknaden för utbildade fritidsledare är god. Cirka 86% har en anställning sex månader efter avslutad utbildning, enligt Fritidsledarskolornas årliga undersökning ”Vart tog de vägen”.

Efter utbildningen

De övergripande målen för fritidsledar­utbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den centrala kursplanen.

När du har genomfört samtliga moment i utbildningen med godkänt resultat får du ditt examensbevis.

Kursinnehåll

Den lokala kursplanen för fritidsledarutbildningen revideras under våren 2023. Tillsvidare kan intresserade ta del av den centrala kursplanen (se länken ovanför).

Fritidsledarutbildningens kursinnehåll