Kursinnehåll

På fritidsledarutbildningen distans ingår områden som människans villkor, pedagogik och ledarskap, fritidskultur och fritidsarbete.

På fritidsledarutbildningen distans ingår följande områden i utbildningen:

  • Människans växande och livsvillkor.
  • Samhälle, fritidskultur, fritidsarbete.
  • Pedagogik och ledarskap.
  • Fritiden som forskningsfält.
  • Fritidsarbetets metodik.

Termin 2 och 3 innehåller en delkurs i Socialt arbete i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Delkursen ger, vid godkänt resultat, 7,5 högskolepoäng.

Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan
Hagabergs folkhögskolas lokala utbildningsplan