Bibelskolor

Hagabergs folkhögskola ger Bibelskolor i samarbete med Johannelunds teologiska högskola och S:ta Clara Kyrka.

Hagabergs folkhögskola ger Bibelskolor i samarbete med Johannelunds teologiska högskola och S:ta Clara Kyrka. Bibelstudierna görs på Johannelund respektive S:ta Clara.

Johannelunds teologiska högskola

Sedan hösten 2012 ger Johannelund, i samarbete med Hagabergs folkhögskola, en Bibelskola. Skolan har inriktningen Teologi & Församling.

Vi vill ge dig ett års fördjupning av och möjlighet att landa i din tro. Du får lära känna Bibeln bättre, tid att tänka igenom viktiga frågor, upptäcka dina gåvor och skaffa dig redskap som hjälper dig i vardagen. Bibelundervisningen, som får mycket plats på bibelskolan, ger både bredd och fördjupning.

Läs mer om utbildningarna på Johannelunds webbsida

S:ta Clara Kyrka

S:ta Clara kyrka erbjuder i samarbete med Hagabergs folkhögskola en ettårig utbildning på deltid för dig som önskar fördjupning i din kristna tro. Det är en grundkurs i kristen tro där man får växa och fördjupa sig i sitt lärjungaskap, så att tron får ha plats i både hjärna och hjärta. Vi tror att Gud använder alla människor och att du är värdefull oavsett var du befinner dig i livet. Du som vill lära dig mer om Jesus, dig själv och vem du är i Guds ögon är välkommen.

Lärjungaskolan erbjuder ökad kunskap i kristen tro med bibelundervisning, fördjupning i tro, lära och mission. Lärjungaskolan är också folkbildande vilket innebär att utbildningen ger kunskaper för flera områden i livet. Genom coachning och mentorskap vill vi stötta dig så att du växer till och blir starkare i tron och tryggare som människa.

Missionärsskolan erbjuder en fortsättning efter lärljungaskolan med möjlighet till fördjupning! Missionärsskolan får sin ideologiska, teologiska och diakonala profil genom S:ta Clara kyrkas DNA i bön, diakoni, mission och gudstjänst. En bra utbildning för dig som funderar på en framtid som diakoniassistent.

Nyhet hösten 2021 – Lovsångsskola!

Hur kan jag leva nära Guds hjärta och leda andra människor dit? Hösten 2021 startar S:ta Clara kyrka en Lovsångsskola med Bo Järpehag, en ettårig utbildning på deltid i samarbete med Hagabergs folkhögskola.

Lovsångsskolan vänder sig till dig som bär en längtan efter det odelade livet – att slippa leva med en fot i Jesu båt och den andra i världen.

Lärjungaskolan på S:ta Clara kyrka
Stockholms missionärsskola
Lovsångsskolan på S:ta Clara kyrka