Alkolhol- och narkotikapolicy

En policy för goda förutsättningar för en trivsam skolmiljö och goda studieresultat där alla deltagare ska känna sig välkomna och trygga.