Alkolhol- och narkotikapolicy

Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för en trivsam skolmiljö och goda studieresultat där alla deltagare, oavsett bakgrund och erfarenheter, ska känna sig välkomna och trygga.