Att studera på folkhögskola

På folkhögskolan möts olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen. I samtalet mellan dessa skapas nya insikter och du får växa tillsammans med andra.

Folkhögskolan är en utbildningsform som vänder sig till alla vuxna över 18 år. Du kan läsa på heltid, deltid, på plats eller distans beroende på vilken kurs du går. På Allmän kurs kan du skaffa dig behörighet att söka vidare till yrkeshögskola eller högskola/universitet. På profilkurser får du möjlighet att få en yrkesutbildning, fördjupa dina kunskaper inför fortsatt arbete eller utveckla ett intresse.

Folkhögskolans olika kurser och utbildningar är kostnadsfria men du behöver betala en terminsavgift för eventuellt material. Bor du på skolans internat under studietiden betalar du även hyra. Kurserna är studiemedelsberättigade och du kan söka studiestöd från CSN.

På folkhögskolan möts olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen. Det är i samtalet mellan dessa som nya insikter skapas och du får växa tillsammans med andra. I klassrummet är dialogen viktig, och ett aktivt deltagande i gruppen är en del av folkhögskolans kännetecken. Du som kursdeltagare är med och påverkar innehållet och gruppens erfarenheter tas tillvara när kursen planeras. Frivilligheten och de fria arbetsformerna ger möjlighet att vara kreativ och återfinna lusten att studera och hitta nya vägar till lärande.

Ett demokratiskt arbetssätt, samtal och aktivt deltagande i gruppen är några av grundpelarna i folkhögskolans pedagogik. Studierna bygger därför på delaktighet och krav på hög närvaro ställs under studietiden på folkhögskolan. Du studerar tillsammans med andra i en klass och de flesta kurser ges på helfart (100 %). Det betyder att du är schemalagd ca kl 9-15 varje dag och får räkna med att ägna ca 3 timmar/dag åt självstudier utöver detta.

Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. På folkhögskolan skaffar du dig verktyg för att påverka både ditt eget liv och samhället omkring dig. Välkommen!